Meníme web

Po 27. rokoch sme zmenili priestor, sme na Janka Kráľa 3, Banská Bystirca (mapa)
chystáme novinky... keby niečo,
volajte 0905 88 22 55